آموزش ادویه های ملل و ترکیبات خاص ؛ مرینت یا مزه دارکردن و کاربرد ادویه ها در سس های ویژه  
دوره آموزش ادویه ها  و ترکیبات ادویه های گوناگون ملل همچنین ترکیبات خاص ادویه ها برای استفاده در صنایع غذایی و مرینت یا مزه دار نمودن انواع گوشت های قرمز ؛ انواع ماکیان ها ؛ انواع آبزیان و ... برای ارتقاء کیفیت ایجاد طعم های اعجاز انگیز و نوآوری در پخت و مزه طراحی و به صورت گردشی و یک هفته در میان در حال اجرا می باشد. گذراندن این دوره به تمام عزیزان شاغل در صنعت پخت خوراک های ملی و ملل همچنین تمامی تولید کنندگان و عرضه کنندگان مواد پروتئینی توصیه می گردد. جهت ثبت نام با شماره 88490049 تماس حاصل فرمائید . استاد دوره جناب آقای دکتر مرتضی عارف حکیمی می باشند.جهت روئیت هزینه دوره اینجا را کلیک فرمائید.