جدول فهرست دوره ها و هزینه دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان از تاریخ 1397/06/01 تا اطلاع ثانوی.  

    فهرست و میزان شهریه دوره های موسسه بین المللی هوریزان  عضو شبکه آموزش جهانگردی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل متحد  UN/APETIT   و اتحادیه موسسات آموزش  هتلداری و گردشگری اروپا EURHODIP   عضو اتحادیه بین المللی انجمن های سرآشپزان بین المللی  WORLD CHEFS  و عضو وابسته سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد  UNWTO .

آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه بین المللی هوریزان  تا قبل از افزایش نرخ شهریه دوره های آموزشی در سال جدید تا 15 اسفند 1398

ردیف

عنـــــــــوان

هزینه دوره  به ریال

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز

نوع گواهی نامه

00

  صدور کد ریجستری بین المللی برای هر یک از گواهینامه های دوره های آموزشی 500/000 گواهینامه سازمان  یا  موسسه س - م

00

  صدور کد ریجستری بین المللی گواهینامه های دیگر موسسات همکار مورد تائید 1/500/000 گواهینامه سازمان  یا  موسسه س - م

00

  صدور گواهی نامه بین المللی قابل ترجمه و تائید امورخارجه برای هر دوره آموزشی 5/000/000 گواهینامه سازمان تیپ یک

00

  هزینه صدور گواهینامه بین المللی رشته های صنایع غذایی با لوگو   world chefs. 8/500/000 گواهینامه سازمان تیپ دو

00

  هزینه صدور گواهی نامه بین المللی سرآشپزی ها و شف قناد با لوگو  world chefs

10/500/000 ویژه شف آشپز و شف قناد تیپ سه

00

  هزینه تمدید سالیانه گواهی نامه بین المللی سرآشپزی با لوگو   world chefs

50% هزینه روز

تمدید سالیانه تا 5 سال Horizon chef 

00

  فرایند دریافت هر ستاره سرآشپزی و مستر شف  برای تکمیل فرم کلیک کنید. 55/500/000 هزینه هر مرحله از چهار مرحله  

00

  استفاده از لوگو برند هوریزان در تابلو بیرونی هتل , رستوران, فست فود,کافی شاپ

55/000/000

سالیانه

 

01-A

  * اصول پایه آشپزی حرفه ای - دمـــو -   شنبه ها       (صدور گواهینامه با درخواست فراگیر) 12/000/000 سیکل ابتدایی

موسسه

01- B

  * آشپزی عمومی حرفه ای                               یکشنبه ها       29/500/000 سیکل ابتدایی

سازمان

01-C

  * آشپزی عمومی  حرفه ای                              جمعـــه ها 29/500/000 سیکل ابتدایی سازمان

A-02

  آشپزی ملل یک   ( تلفیق عمومی مـلل )   پیش نیاز دو     دو شنبه ها بعد از ظهر      

28/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

B-02

  آشپزی ملل  دو    ( آسیای جنوب شرقی )  پیش نیاز سه    یکشنبه ها صبح 28/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

C-02

  آشپزی ملل  سه   ( اروپـــــــــــا )                           دوشنبه ها صبح 28/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

A-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای گروه یک        08:00   تا   11:30

32/000/000

سیکل ابتدایی

سازمان

B-03

  * آشپزی تخصصی حرفه ای گروه دو         12:00   تا   15:30

32/000/000

سیکل ابتدایی

سازمان

04   * مستر شف کنتینانتال    ( مدرسی -  320/000/000 ) 260/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

05

  * گلدن شف کنتینانتال

175/500/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

06

 شف کنتینانتال , سرآشپزی کنتینانتال

145/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

07

  *  شف اورینتـال  , سرآشپزی اورینتال

135/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

08   * سرآشپزهای نوجوان  - جونیور شف - هر دوره چهار جلسه ای

12/000/000

            

موسسه

09   * شف قناد و شیرینی  , سر قناد 87/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

10

  * شف نان فانتزی و نان های حجیم

48/000/000

دیپلم متوسطه *

موسسه

11

 * قنادی و شیرینی پزی عمومی حرفه ای 

22/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

12

 *  قنادی و شیرینی پزی تخصصی حرفه ای

25/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

13

 کیک و دکوراتور بوتیکی و لاکچری

    12/000/000

سیکل ابتدایی

موسسه

14

   کیک های مدرن و بوتیکی

13/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

15

  کیک و دسرهای مدرن کافی شاپ

13/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

16

  دسرهای مدرن و بوتیکی

12/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

17   * دسر بین الملل

11/800/000

سیکل ابتدایی

موسسه

18   دوره شکلات ساز حرفه ای  (تولید و تزئینات)

14/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

19   * قنادی و شیرینی پزی ( خشک کاری و ترکاری)

48/000/000

سیکل ابتدایی

موسسه

20   * قنادی و شیرینی پزی ( فرکاری )

23/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

21

  * فست فود حرفه ای          جمعه ها

19/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

22

  * فست فود حرفه ای          یکشنبه ها

19/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

23   * نان های حجیم و فانتزی عمومی

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

24   * نان های حجیم و فانتزی پیشرفته

12/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

25

  * نان های فانتزی تخصصی در کارگاه صنعتی

12/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

26   میوه آرایی و حکاکی روی میوه 11/500/000 سیکل ابتدایی موسسه
27  * قصابی حرفه ای؛ فراورده های پروتئینی و سوسیس خانگی  شنبه ها صبح

32/500/000

سیکل متوسطه

موسسه

28   دوره آموزش ادویه ها و ادویه های ترکیبی ؛  آموزش مرینت ها

11/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

29    کافی آرت

15/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

30  * کافی شاپ عمومی گروهی 20 ساعت  8/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان
31  * کافی شاپ و باریستا حرفه ای 15 ساعت  خصوصی 18/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

32

 *  مدیریت کافی شاپ و باریستا یا مدیریت نوشیدنی ها در هتل 25 ساعت خصوصی

22/500/000

سیکل ابتدایی

سازمان

33

  مدیریت عمومی هتلداری

15/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

34

  مدیریت تخصصی هتلداری

18/500/000

کارشناسی

سازمان

35

 مدیریت میهمان پذیر

9/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

36

  مدیریت رستوران حرفه ای

85/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

37

  مدیریت رستوران عمومی

15/800/000

سیکل ابتدایی

سازمان

38

  انبارداری در هتل

12/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

39

  حسابداری و صندوق داری هتل

16/500/000

*دیپلم متوسطه

سازمان

40

  رزرواسیون هتل

11/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

41

  لباس شویی و خدمات لاندری در هتل

9/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

42

 مدیریت پذیرش میهمان در هتل ؛ فرانت آفیس

12/500/000

*دیپلم متوسطه

سازمان

43

  مسئول عملیات خانه داری هتل

11/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

44

  خانه داری و اتاقداری هتل

11/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

45

  مدیریت منابع انسانی در هتل

9/500/000

*دیپلم متوسطه

سازمان

46

 قوانین ؛ مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری

9/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

47

 فروش و بازاریابی در هتل

9/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

48

 راهنمایی ؛ چمدان بری و امور متفرقه میهمان در هتل ؛ کانسیج یا خدمات میهمان

9/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

49

  تاسیسات فنی و مهندسی در هتل

16/500/000

*دیپلم متوسطه

سازمان

50

  بهداشت و سلامت مواد غذایی در هتل

9/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

51

  ایمنی و بهداشت در هتل 9/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

52

  مدیریت خدمات پذیرایی و تشریفات

10/500/000

سیکل متوسطه

سازمان

53

  مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا و نوشابه در هتل

10/500/000

کارشناسی

سازمان

54

  مدیریت تشریفات و مراسم در هتل

10/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

55

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 4 ساعتی

4/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

56

  دوره آموزش نیروهای خدمات اداری ( آبدارچیان ) 9 جلسه

8/500/000

سیکل ابتدایی

موسسه

57

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک مقدماتی

11/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

58

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک متوسطه

11/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

59

  دوره آموزش آئین تشریفات دیپلماتیک پیشرفته

11/000/000

دیپلم متوسطه

موسسه

60

رانندگان وسایل نقلیه گردشگری؛ آموزش تشریفات رانندگان و نیرو های یگان ترابری

9/500/000

سیکل

موسسه

61

  دوره آموزش روابط عمومی در هتل ها و سازمان ها

11/500/000

دیپلم متوسطه

موسسه

62

 هزینه کارورزی در کافی شاپ  هر ساعت , حداقل 50 ساعت

450/000

دارای گواهینامه موسسه

موسسه

63

  کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل

11/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

64

  مسئول آشپزخانه هتل  و کترینگ

12/500/000

دیپلم متوسطه

سازمان

65

  اصول حفاظت و نگهبانی نیروهای بخش حراست فیزیکی و انتظامات سازمانی و هتل

11/500/000

سیکل

سازمان

66

  راهنمایان تخصصی گردشگری غذا و خوراک  Food Tour Guide

18/500/000

لیسانس *

موسسه

67

  راهنمایان فرهنگی ( داخلی )

25/000/000

لیسانس *

سازمان

68

  راهنمایان فرهنگی ( بین المللی )

25/000/000

لیسانس *

سازمان

69

  راهنمایان بوم گردشگری ( داخلی )

28/000/000

لیسانس *

سازمان

70

  راهنمایان بوم گردشگری ( بین المللی )

28/000/000

لیسانس *

سازمان

71

  راهنمایان طبیعت گردی

28/000/000

لیسانس *

سازمان

72

  مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند ب

22/000/000

کارشناسی

سازمان

73

  رشته های دانشگاهی مرتبط گردشگری برای دوره های راهنمایان و مدیریت فنی

10%  قیمت

مصوب سازمان

سازمان

74

  صدور بلیت هواپیما مقدماتی

4/500/000

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

75

  صدور بلیت هواپیما پیشرفته

5/000/000

دیپلم متوسطه

هواپیمایی کشوری

76

  هزینه کارورزی در هتل از طرف موسسه

5/500/000

برای دوره  مدیریت هتلداری

77

  هزینه کارورزی دفتر خدمات گردشگری از طرف موسسه

5/500/000

برای دوره مدیریت فنی بند ب

78

  هزینه کارورزی در رستوران  و کترینگ از طرف موسسه

5/500/000

برای  دوره  آشپزی تخصصی

79

  هزینه کارورزی در قنادی و شیرینی سرا از طرف موسسه

5/500/000

برای دوره قنـادی و شیرینی پزی

80

  هزینه  CD  جزوات و پیشبند و کلاه کار و یونیفرم آقایان و خانم ها

1/350/000

 آشپزی , قنادی , فست فود , کافی شاپ , قصابی

81

  هزینه سفرهای آموزشی , کتاب ها و منابع آموزشی

به عهده فراگیران

دوره  راهنمایان ومدیریت فنی

82

 هزینه کلاس های تک جلسه اینجا را کلیک فرمائید.

 

 

 

 
 

     شماره تماس :  88490049    21  0098                   شماره نمابر:   88490052 21 0098                      شماره همراه: 00989121468134

    سایت جدید موسسه:  www.horizontourism.ir

   آدرس : تهران , خیابان کریمخان زند , تقاطع سپهبد قرنی , جنب  بانک تجارت , شماره 196 , طبقه سوم شرقی

  * فراگیران عزیز با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ارزهای خارجی و حق عضویت سازمان های جهانی هزینه های صدور گواهینامه های بین المللی به صورت مقطعی و  شناور به روز محاسبه و اعلام می گردد.

   هزینه دوره های مصوب از تاریخ 1397/07/01  تا  اعلام بعدی معتبر می باشد.

  * هزینه مواد ( مگر در صورت اعلام موردی ) و نظافتچی در کارگاه های صنایع غذایی موسسه تماماً به عهده موسسه بوده کلاس به صورت عملی و ورک شاپ برگزار می گردد.

  * در دوره هایی که امکان ثبت نام به صورت پرداخت اقساط با تحویل چک پیشبینی گردیده پرداخت اول جهت ثبت نام حداقل بیست میلیون ریال 20/000/000 ریال خواهد بود.

  * چک ها به فاصله یک ماه از ثبت نام و نمی بایست بیش از 35/000/000 ریال باشد.

  * در صورت تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی یک گواهی نامه برای هر دوره جداگانه صادر خواهد شد  با لوگو UN/APETIT و EURHODIP هزینه هر گواهی نامه بین المللی برای هر یک از دوره ها از 5/000/000 ریال و هزینه صدور گواهینامه بین المللی برای هر یک از  رشته های صنایع غذایی با لوگو   WORLD CHEFS  تا مبلغ 10/500/000  ریال طبق تعرفه جدول بالا می باشد .  

93-0000